Europejski Szczyt Miast i Regionów (2005)

W dniach 19-20 maja 2005 r., rok po przystąpieniu 10 nowych Państw Unii Europejskiej, Europejski Szczyt Regionów i Miast gościł we Wrocławiu.

Szczyt zgromadził około 300 regionalnych prezydentów, burmistrzów dużych miast UE, przewodniczących regionalnych parlamentów oraz liderów europejskich i krajowych stowarzyszeń władz lokalnych i regionalnych, jak również przedstawicieli instytucji UE, przedstawicieli polskiego rządu i mediów.

Głównym tematem szczytu były korzyści jakie niesie decentralizacja dla jedności, konkurencyjności i demokracji - są to kwestie, które są zawarte w programie nowej Komisji Europejskiej i stanowią strategiczne cele Komitetu Regionów.

Szczyt odbył się w kluczowym dla integracji europejskiej czasie, podczas trudnych negocjacji w sprawie budżetu UE na lata 2007-2013, debaty nad Strategią Lizbońską oraz referendami w sprawie Traktatu Konstytucyjnego.

Konstytucja, która nabrała mocy prawnej w 2006, gwarantuje regionom i miastom większy udział w procesie podejmowania decyzji, a Szczyt jest okazją do podkreślenia miejsca i roli jaką będą one odgrywać w nowej Europie.

Przede wszystkim, liderzy regionów i miast mogli przedstawić swoją wizję decentralizacji i związane z nią obawy i życzenia. Była to również okazja do wysłania jasnego komunikatu do europejskich rządów i instytucji - regiony i miasta muszą być silne i solidarne, by zapewnić skuteczną i spójna politykę regionalną. 

Podczas szczytu podkreślono, że decentralizacja jest wstępem do osiągnięcia rzeczywistego postępu w demokracji lokalnej i regionalnej, do rozwoju konkurencyjności, wzrostu liczby miejsc pracy, zapewniono także, że solidarność posiada prawdziwy, lokalny wymiar.