Program Ambasadorów Kongresów Wrocławia

Wrocławski Klub Ambasadorów Kongresów Wrocławia liczy 46 osób ze świata nauki, kultury i gospodarki. Każdy członek Klubu specjalizuje się w innej dziedzinie, posiada różne pasje i zainteresowania jednak wszystkich łączy chęć promowania kraju, jak i miasta jako miejsca najlepszego na organizację międzynarodowych wydarzeń takich jak konferencje czy kongresy.

Convention Bureau – Wrocław corocznie organizuje spotkanie Ambasadorów Kongresów Wrocławia, którego intencją jest integracja i umacnianie współpracy między członkami Klubu Ambasadora, a przedstawicielami branży spotkań, prezentowanie oferty miasta w tym obszarze, informowanie o nowych obiektach hotelowych i kongresowo-konferencyjnych oraz wola świadczenia usług z zakresu doradztwa i wsparcia dla organizatorów potencjalnych wydarzeń. Ponadto CB Wrocław regularnie publikuje artykuły na temat działalności Ambasadorów Kongresów Wrocławia na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Owocem współpracy są pozyskane dla Wrocławia wydarzenia m.in. European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference 2019, ENEA Congress 2018 czy IFLA World Library and Information Congress 2017. Ambasadorzy zrzeszeni w Klubie nie poprzestają jednak na dotychczas pozyskanych wydarzeniach i w najbliższej przyszłości angażować się będą w kolejne projekty mające na celu przekonanie organizatorów do wyboru Wrocławia jako docelowego miejsca organizacji wydarzenia. Ponadto członkowie Klubu Ambasadorów Kongresów Wrocławia licznie zasiadają w radach programowych i naukowych różnorodnych pod kątem tematyki czy wielkości konferencji i kongresów. Planowane są również kolejne spotkania mające na celu przedstawienie bieżących informacji istotnych z perspektywy pozyskiwania i organizowania wydarzeń z branży spotkań we Wrocławiu, a także podjęcie działań mających na celu zainteresowanie przystąpieniem do Klubu Ambasadorów Wrocławia potencjalnych uczestników.

Cieszy nas aktywność Ambasadorów Kongresów Wrocławia oraz ich zaangażowanie w prezentowanie Wrocławia jako miasta rozwijającego się, otwartego na nowe technologie i gotowego do organizacji konferencji, kongresów i innych wydarzeń związanych z branżą spotkań.