Badania turystyczne podstawą budowanej strategii turystycznej Wrocławia do 2030 roku. 

Fundacja Promocji Turystyki Kongresowej Convention Bureau – Wrocław oraz Stowarzyszenie Wrocławska Organizacja Turystyczna połączyły swoje siły w celu przeprowadzenia badań turystycznych, które stanowią ważną podstawę budowanej strategii turystycznej miasta Wrocławia do roku 2030. Realizacja projektu odbyła się w roku 2023. Badania obejmowały zarówno turystykę miejską, jak i biznesową, w tym konferencyjno-kongresową. Ich głównym celem było zbadanie zachowań oraz potrzeb turystów i mieszkańców miasta w zakresie turystyki.

Badania zostały przeprowadzone wśród uczestników i organizatorów wydarzeń w mieście w 2023 roku, co pozwoliło na wyłonienie m.in. typowych zachowań turystów biznesowych, zarówno w zakresie uczestnictwa w wydarzeniach biznesowych, jak i korzystania z innych atrakcji turystycznych podczas pobytu w mieście. W ramach projektu przeprowadzono również badania dotyczące wizerunku turystycznego Wrocławia, postrzegania atrakcyjności miasta, wskazania najważniejszych atutów turystycznych oraz oceny materiałów informacyjnych i promocyjnych miasta oraz stosowanej w nich symboliki. Badania te zostały przeprowadzone wśród mieszkańców miasta. Dodatkowo, przeprowadzono badania dotyczące potrzeb i barier rozwojowych podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej i otoczenia turystycznego (gastronomia, hotelarstwo, usługi turystyczne itp.). Badania zostały przeprowadzane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wyniki tych badań są dostępne poniżej.

Wyniki badań ilościowych i jakościowych – turystyka biznesowa:

Badania ilościowe turystyki biznesowej we Wrocławiu 

Badanie jakościowe turystyki biznesowej – organizatorzy wydarzeń

Turystyka rekreacyjno-wypoczynkowa oraz turystyczny wizerunek Wrocławia:

Badania podażowe oferty turystycznej Wrocławia

Turystyczny wizerunek Wrocławia 

 

Dofinansowanie zadań z zakresu turystyki 2023 – badania turystyczne.

Wartość dofinansowania wynosi 120 000,00 zł.

Nr umowy: 2023/0059/2276/UDOT/DT/BP z 9 czerwca 2023 r.