Badania turystyczne podstawą budowanej strategii turystycznej Wrocławia do 2030 roku. 

 

Fundacja Promocji Turystyki Kongresowej Convention Bureau – Wrocław oraz Stowarzyszenie Wrocławska Organizacja Turystyczna łączą siły w celu przeprowadzenia badań turystycznych, które stanowić będą ważną podstawę budowanej strategii turystycznej miasta Wrocławia do roku 2030. Realizacja projektu zaplanowana została na rok 2023. Badania obejmą zarówno turystykę miejską, jak i biznesową, w tym konferencyjno-kongresową. I mają na celu przede wszystkim zbadanie zachowań oraz potrzeb turystów jak i mieszkańców miasta w zakresie turystyki.

Badania zostaną przeprowadzone wśród uczestników i organizatorów wydarzeń w mieście w 2023 roku, które pozwolą na wyłonienie m.in. typowych zachowań turystów biznesowych, zarówno w zakresie uczestnictwa w wydarzeniach biznesowych, jak i korzystaniu z innych atrakcji turystycznych podczas pobytu w mieście. W ramach projektu planowane są również badania dotyczące wizerunku turystycznego Wrocławia, postrzegania atrakcyjności miasta, wskazania najważniejszych atutów turystycznych oraz oceny materiałów informacyjnych i promocyjnych miasta oraz stosowanej w nich symboliki. Badania te zostaną przeprowadzone wśród mieszkańców miasta. Dodatkowo, planowane są badania dotyczące potrzeb i barier rozwojowych podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej i otoczenia turystycznego (gastronomia, hotelarstwo, usługi turystyczne itp.)

Badania przeprowadzane są ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dofinansowanie zadań z zakresu turystyki 2023 – badania turystyczne.

Wartość dofinansowania to 120 000,00 zł.

Nr umowy: 2023/0059/2276/UDOT/DT/BP z 9 czerwca 2023 r.