Nieformalna Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (2011)

Nieformalna Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), która miała miejsce w czasie polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej, odbyła się w dniach 11-13 września 2011 roku we Wrocławiu. Nieformalne posiedzenie AGRIFISH w kraju Prezydencji jest organizowane przez każde państwo członkowskie Unii Europejskiej sprawujące Prezydencję. W spotkaniu, któremu przewodniczył Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udział wzięli także inni Ministrowie ds. Rolnictwa i Rybołówstwa z państw członkowskich UE i państw kandydujących, Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szef Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego,  Dyrektor Generalny w Sekretariacie Generalnym Rady, a także przedstawiciele organizacji rolniczych COPA (Komitetu Rolniczego Organizacji Zawodowych), COGECA (Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej) oraz Młodych Rolników wraz z delegacjami towarzyszącymi. Równolegle do Nieformalnej Rady AGRIFISH odbyło się także Nieformalne Spotkanie Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa (SCA).