Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski – Gmach Główny

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Wrocław University of Technology Congress Centre

Uniwersytet Wrocławski – Gmach Główny

Akademia Wychowania Fizycznego