Wolontariat Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Projekt ”Wolontariat ESK 2016” został zrealizowany w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Główne cele projektu zakładały promocję i rozwój wolontariatu kulturowego, a także zapewnienie sprawnej i kompetentnej obsługi wydarzeń oraz przybywających do Wrocławia gości. Dzięki zaangażowaniu ponad 2050 wolontariuszy udało się zaktywizować różne grupy społeczne - seniorów, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby wykluczone, grupy formalne, rodziny - poprzez włączenie ich w realizację przedsięwzięć wolontariackich. Projekt zakładał  stworzenie szerokiej sfery dla obywatelskiej i społecznej aktywności, oferując jednocześnie możliwość rozwoju, kontakt z międzynarodowym środowiskiem, szereg ciekawych zadań oraz możliwość rozwoju posiadanych umiejętności oraz rozwijanie nowych wśród wolontariuszy.

Projekt współorganizowany był z Biurem Festiwalowym IMPART 2016 oraz współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.