Futurallia (2006)

W 2006 roku, we Wrocławiu - stolicy jednego z najpiękniejszych i najbogatszych regionów Polski -  odbyło się międzynarodowe forum przedsiębiorców poświęcone sektorowi MiŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa).  

11. Międzynarodowe Forum Rozwoju Przedsiębiorczości FUTURALLIA 2006 stanowiło międzynarodowe wydarzenie oparte na schemacie match-making (seria spotkań przedstawicieli różnych branż, dobieranych w oparciu o katalog uczestników i określone preferencje). Podczas Forum FUTURALLIA 2006 Wrocław odwiedziło ponad 1200 przedstawicieli sektora MiŚP, reprezentujących 40 państw z różnych części świata. Łącznie wzięli oni udział w 8000 spotkań biznesowych.

FUTURALLIA stanowi doroczne prestiżowe wydarzenie biznesowe, które inicjowane jest przez Izbę Handlowo Przemysłową la Vienne w Poitiers we Francji. Forum to organizowane jest od 1990 roku.

FUTURALLIA 2006 W POLSCE

W roku 2006 po raz pierwszy zorganizowanie Forum FUTURALLIA powierzono regionowi, w którym językiem urzędowym był język inny niż francuski. Po raz pierwszy też, Forum zorganizowano w Europie Środkowo-Wschodniej - na granicy pomiędzy Wschodnią a Zachodnią częścią Europy. Obszary te stanowią nowe, atrakcyjne inwestycyjnie tereny dla dynamicznego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Futurallia 2006 we Wrocławiu okazały się doskonałą okazją dla zaprezentowania Polski poprzez platformę współpracy ekonomicznej.

MIĘDZYNARODOWA SIEĆ PARTNERÓW

Przedsiębiorstwa uczestniczące w Forum FUTURALLIA wybierane są przez instytucje partnerskie z ponad 40 państw i regionów świata. Ponad 80 instytucji każdego roku przyłącza się do promocji Forum FUTURALLIA każdego roku, promując Forum w reprezentowanych przez nie regionach. Partnerzy - izby handlowe i przemysłowe, organizacje wspierające rozwój biznesu i władze lokalne również wspierają firmy w procesie rejestracji i tworzenia delegacji.

FUTURALLIA 2006 otrzymało wsparcie na szczeblu rządowym i regionalnym.