III Kongres Onkologii Polskiej (2012)

III Kongres Onkologii Polskiej odbył się w dniach 10-13 października 2012 roku na terenie Hali Stulecia oraz w pomieszczeniach Wrocławskiego Centrum Kongresowego. Wydarzenie, które zgromadziło blisko 2000 uczestników – w tym lekarzy onkologów, specjalistów i naukowców oraz zainteresowanych tematyką studentów medycyny, stało się niezwykle ważną platformą wymiany wiedzy, podniesienia kwalifikacji, a także umiejętności. Podczas edukacyjnych oraz tematycznych sesji rozmawiano o diagnozie i metodach leczenia nowotworów, lekach i najnowszych technikach medycznych. Dyskutowano także o stanie polskiej onkologii.

Kongres miał zasięg ogólnoświatowy. Wzięli w nim udział eksperci z wiodących ośrodków onkologicznych ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Rosji, Japonii i innych, a także przedstawiciele największych światowych organizacji onkologicznych. Obecnością zaszczycił również laureat Nagrody Nobla, profesor Harald zur Hausen z Niemiec.

Organizatorami wydarzenia byli: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Towarzystwa wchodzące w skład Federacji Polskich Towarzystw Onkologicznych oraz Dolnośląskie Centrum Onkologii. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Convention Bureau – Wrocław zapewniając profesjonalne wsparcie wolontariuszy, a także zajmując się koordynacją transportu dla najważniejszych gości zaangażowane było w sprawne przeprowadzenie przedsięwzięcia.

Kongres Onkologii Polskiej to impreza cykliczna. Wcześniejsza edycja wydarzenia odbyła się w 2002 roku w Poznaniu. Kolejna będzie miała miejsce w 2016 roku w Łodzi.