Climate-KIC „Role models of Innovation for Tackling Climate Change” (2012)

Na dwa dni Wrocławskie Centrum Kongresowe należące do kompleksu Hali Stulecia stało się miejscem debaty o ekologii i zrównoważonym rozwoju. W dniach 4-5 grudnia 2012 odbyła się konferencja
Climate-KIC „Role models of Innovation for Tackling Climate Change”, której tematyka dotykała szerokich zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. Przedstawiciele biznesu, nauki i władz lokalnych mieli okazję do wspólnego zastanowienia się, w jaki sposób europejskie społeczności, miasta i regiony mogą stać się bardziej proekologiczne. Wydarzenie było także okazją do zaprezentowania osiągnięć Climate-KIC – nowatorskich technologii sprzyjających ekologii oraz narzędzi stosowanych przez organizację do wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości.

Konferencja poza stworzeniem platformy wymiany pomysłów i doświadczeń, była jednym z kroków podjętych do pogłębienia współpracy stolicy Dolnego Śląska z Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii (EIT), jak i stowarzyszeniem Climate-KIC. Jednym z efektów tego grudniowego przedsięwzięcia była decyzja podjęta przez Climate-KIC o zorganizowaniu we Wrocławiu w październiku przyszłego roku dorocznego Festiwalu Innowacji.

Organizatorami konferencji byli: Climate KIC, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ przy logistycznym wsparciu Convention Bureau-Wrocław.