Festiwal Innowacji (2013)

Festiwal Innowacji odbył się w dniach 21 - 23 października 2013 roku we Wrocławiu. Jego głównym założeniem było stworzenie możliwości debaty na temat wprowadzania innowacyjnych rozwiązań
w zakresie zmian klimatycznych. W tym celu w jednym miejscu spotkali się między innymi  przedsiębiorcy, partnerzy Climate-KIC oraz przedstawiciele świata akademickiego, szeroko reprezentowanego przez studentów, ukierunkowanych na ochronę środowiska.

Głównym organizatorem Festiwalu jest stowarzyszenie Climate-KIC, które we współpracy
z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ oraz Halą Stulecia podjęli się jego realizacji. Organizacje te tworzą możliwości dla innowatorów w zakresie zmian klimatycznych, ukierunkowując ich jednocześnie na szeroko rozumiany rozwój oraz dając narzędzia do realizacji założonych celów.

Podczas Festiwalu Innowacji we Wrocławiu omówiono osiągnięcia Climate-KIC, nowatorskie rozwiązania w ramach Venture Competition, usługi i produkty działające na rzecz poprawy klimatu. Odbyły się także warsztaty dla uczestników biorących udział w programie Pioneers into Practice,
w których uczestniczyło ponad 180 osób. Jest on skierowany do nowej generacji pionierów, osób które posiadają umiejętności aby sprawnie rozwijać technologie, które umozliwiają wykorzystanie zasobów naturalnych i rozwiązań pro-ekologicznych. Uczestnictwo w programie zakłada wyjazdy na staże, w tym zagraniczne a także liczne szkolenia oraz spotkania umożliwiające tworzenie sieci kontaktów.

Do stolicy Dolnego Śląska przybyło ponad 600 osób, wśród których znaleźli się reprezentanci  następujących krajów Europy: Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Hiszpanii, Francji, Węgier, Holandii, Danii, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciele Polski.  Nad powodzeniem wydarzenia przez cały czas czuwał zespół Convention Bureau – Wrocław ściśle współpracujący z zespołem Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Centralnym miejscem, w którym się odbywał Festiwal zostało Wrocławskie Centrum Kongresowe.

W 2012 roku Festiwal Innowacji odbył się w Bolonii. Festiwal Innowacji 2014 odbędzie się w Walencji.