Projekt 'Kibice Razem'

Projekt Kibice Razem powstał z inicjatywy spółki PL.2012, która zaoferowała Miastom Gospodarzom UEFA EURO 2012™ w Polsce oraz lokalnym stowarzyszeniom kibiców udział w nowatorskim przedsięwzięciu.
W pierwszej kolejności Miasto Wrocław i Stowarzyszenie Kibiców Wielki Śląsk oraz Miasto Gdańsk i Stowarzyszenie Kibiców Lwy Północy zdecydowali się na stworzenie u siebie ośrodków Kibice Razem.
Wrocławski projekt ruszył 1 czerwca 2010 roku.
Działania projektu skierowane są do osób, które są oddane swojej drużynie, a równocześnie chcą aktywnie konkurować z kibicami innych klubów. Podstawową przesłanką projektu jest zasada stanowiąca, iż rywalizacja między kibicami, która stanowi o kolorycie i wyjątkowości futbolu, nie powinna polegać na fizycznym upokorzeniu przeciwnika, lecz na prowadzeniu głośniejszego dopingu, liczniejszych wyjazdach czy bardziej efektownej oprawie. Większość z wymienionych wzorów zachowań już dziś stanowi element kultury polskich kibiców, przedmiot starań i powód do dumy.
W ośrodku projektu Kibice Razem Śląsk Wrocław stworzono miejsce dla kibiców, w którym mogą spotykać się, dyskutować oraz wprowadzać w życie wszystkie pomysły przyczyniające się do poprawiania wizerunku fanów piłki nożnej oraz zachęcające coraz szersze grono do udziału w meczach. Ośrodek nie zastępuje ani nie wyręcza kibiców, ale wspomaga w koordynacji działań i realizacji kreatywnych pomysłów. Pracownicy projektu zabiegają o stworzenie atmosfery wolnej dyskusji i wzajemnego szacunku.
Wrocławski ośrodek Kibice Razem finansowany jest ze środków Gminy Wrocław oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Głównymi partnerami są klub WKS Śląsk Wrocław, Stowarzyszenie Kibiców Wielki Śląsk, Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych, Stadion Wrocław oraz lokalne szkoły i organizacje pozarządowe.

Główne cele projektu

Nasze działania

Kibice