Projekt 'Kibice Razem'

Projekt Kibice Razem powstał z inicjatywy spółki PL.201, która zaoferowała realizację projektu Miastom Gospodarzom UEFA EURO 2012™ w Polsce oraz lokalnym stowarzyszeniom kibiców. W pierwszej kolejności Miasto Wrocław i Stowarzyszenie Wielki Śląsk oraz Miasto Gdańsk i kibice zjednoczeni w stowarzyszeniu Lwy Północy zdecydowali się na udział w przedsięwzięciu i stworzenie u siebie ośrodków projektu Kibice Razem. Wrocławski projekt ruszył dnia 1 czerwca 2010 roku.

Działania projektu skierowane są do osób, które są oddane swojej drużynie, a równocześnie chcą aktywnie konkurować z kibicami innych klubów. Podstawową przesłanką projektu jest zasada stanowiąca, iż rywalizacja między kibicami, która stanowi o kolorycie i wyjątkowości futbolu, nie powinna polegać na fizycznym upokorzeniu przeciwnika, lecz na prowadzeniu głośniejszego dopingu, liczniejszych wyjazdach czy bardziej pasjonującej oprawie. Większość z wymienionych wzorów zachowań już dziś stanowi element kultury polskich kibiców, przedmiot starań i powód do dumy. Dlatego też nie ma konieczności odwracania istniejących hierarchii wartości, ale umocnienie pewnego istniejącego modelu kibicowania i oczyszczenie go z elementów przemocy i nienawiści.

W lokalnym ośrodku projektu Kibice Razem stworzono miejsce dla kibiców, w którym mogą spotykać się, dyskutować oraz wprowadzać w życie wszystkie pomysły przyczyniające się do poprawiania wizerunku fanów piłki nożnej oraz zachęcające coraz szersze grono do uczestniczenia w meczach. Ośrodek nie zastępuje ani nie wyręcza kibiców, ale wspomaga w koordynacji działań i realizacji kreatywnych pomysłów. Pracownicy projektu zabiegają o stworzenie atmosfery wolnej dyskusji i wzajemnego szacunku. Dbają również o to, aby kibicowanie, które stanowi element stylu życia, a więc wiązki zachowań i wartości, wychodziło poza ramy stadionu i miało pozytywny wpływ na społeczność lokalną.

Pomysł Fanprojektów. Obecnie w Niemczech istnieje 48 lokalnych projektów, których praca jest bardzo wysoko oceniana. Praca niemieckich projektów jest rekomendowana przez Radę Europy i Komisję Europejską jako skuteczna metoda promocji pozytywnych wzorców kibicowania.

W Polsce na bazie lokalnych projektów Kibice Razem, w Miastach Gospodarzach UEFA EURO 2012™ powstały Ambasady Kibiców, które w trakcie trwania turnieju oferowały serwis informacyjny dla wszystkich kibiców odwiedzających dane miasto.

Wrocławski ośrodek Kibice Razem w ciągu dwóch lat działania wypracował sobie dobre kontakty z organizacjami, takimi jak Biuro ds. Euro, Centrum Integracji Społecznej, Galeria BWA, Dolnośląska Federacja Sportu, Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, Football Supporters Europe oraz organizacjami kibicowskimi w Niemczech. Ponadto został zaproszony do udziału w projektach: „Połączeni Sportem” dla kibiców zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz „Co wiesz o UEFA EURO 2012™” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych we Wrocławiu.

Projekt finansowany jest ze środków Gminy Wrocław, a jego partnerami są Klub WKS Śląsk Wrocław, Stowarzyszenie Wielki Śląsk, Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych oraz Fanprojekt Dynamo Drezno.

Główne cele projektu

Nasze działania