Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012™

Projekt Wolontariatu Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012™ był wspólnym przedsięwzięciem czterech polskich Miast Gospodarzy Turnieju oraz PL.2012, spółki celowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jego głównym celem była miła, sprawna i profesjonalna obsługa wszystkich uczestników UEFA EURO 2012™ w przestrzeni publicznej.

Fundacja Convention Bureau – Wrocław od samego początku (2009 rok) aktywnie wspierała powstawanie koncepcji projektu a następnie, w imieniu Gminy Wrocław, realizowała jego założenia w latach 2011-2012.

We Wrocławiu do grona wolontariuszy zrekrutowanych zostalo 650 osób. Wśród podjętych działań wyróżnić można także: przygotowanie i przeprowadzenie prawie 400 h szkoleń, zapewnienie odpowiednich świadczeń (m.in.: strój wolontariusza, ubezpieczenie, wyżywienie czy Centrum Wolontariatu) oraz koordynację pracy wszystkich osób podczas Turnieju UEFA EURO 2012™.
Wolontariusze działając przez okres jednego miesiąca, zostali podzieleni na 8 obszarów zadaniowych w 67 punktach na terenie całego miasta. Oprócz informacji dla kibiców czy turystów wspierali oni również działania służb medycznych, straży miejskiej czy Miejskiego Centrum Operacyjnego. Łączna liczba godzin ich aktywności wyniosła ok. 25 tyś. W Centrum Wolontariatu w tym czasie wydano 6 tysięcy posiłków i ok. 18 tysięcy butelek wody.

Projekt okazał się organizacyjnym sukcesem, o czym świadczą wyniki anonimowych badań przeprowadzonych przez pracownię PBS na zlecenie Gminy Wrocław, gdzie prawie 90% ankietowanych wypowiedziało się pozytywnie lub bardzo pozytywnie o wolontariuszach miejskich na UEFA EURO 2012™.