Academia Europaea Knowledge Hub

Zadanie publiczne realizowane przez Convention Bureau - Wrocław

PROMOCJA WROCŁAWIA POPRZEZ ZORGANIZOWANIE I PROWADZENIE LOKALNEGO BIURA CENTRUM WIEDZY ACADEMIA EUROPAEA WE WROCŁAWIU (CWAE-W)

Aktualnie jednym z ważniejszych zadań, w których bierze udział Convention Bureau - Wrocław jest zadanie publiczne pn. „Promocja Wrocławia poprzez zorganizowanie i prowadzenie lokalnego biura Centrum Wiedzy Academia Europaea we Wrocławiu”, na który pozyskało środki z Gminy Wrocław.

Rynek 13ACADEMIA EUROPAEA KNOWLEDGE HUB WROCŁAW

Wrocławskie biuro Academia Europaea koncentruje swe działania głównie na trzech zakresach:

Najistotniejsze dla działalności biura AE we Wrocławiu jest organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym, takie jak spotkania opisane poniżej.



THE WROCŁAW SEMINARS

Wroclaw Seminars logo
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Riksbankens Jubileumsfond możliwa była dotychczasowa realizacja 3 seminariów, zorganizowanych w cykl o nazwie The Wrocław Seminars:


LOKALNE INICJATYWY CYKLICZNE

Hub angażuje się w szereg cyklicznych inicjatyw podejmowanych na gruncie lokalnym, są to takie przedsięwzięcia jak szkoły letnie, konferencje oraz debaty.


Lokane inicjatywy 1


Lokalne inicjatywy 2

 

WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU

Wrocławskie biuro aktywnie wspiera lokalne inicjatywy poprzez zapraszanie do udziału członków AE oraz poprzez dystrybucję informacji w ramach sieci własnych kontaktów. W trakcie swojego funkcjonowania wsparło m.in. takie wydarzenia jak:

Wyjątkowo ważnymi wydarzeniami były 2-dniowe warsztaty pisania artykułów naukowych The Excellent Science Days (5-6.11.2015 r.) z udziałem doświadczonych edytorów Nature i Nature Physics oraz spotkanie w ramach sieci COST o nazwie Sci-Generation: Paths Towards Scientific Independence: Young Scientists’ Careers in Europe (14.04.2016 r.), które  miało na celu przedstawienie różnych ścieżek kariery dla młodych europejskich naukowców. Bezpośrednim efektem tego wydarzenia było zorganizowanie w dniu 14.11.2016 r. warsztatów pod nazwą ERC Day, dotyczących pisania wniosków do European Research Council.
Aula Leopoldina AE


VISITING LECTURES

Niezwykle ważne dla funkcjonowania biura są wykłady gościnne (visiting lectures). Dotychczas odbyło się osiem wykładów niezależnych od organizowanych cyklów:


KONFERENCJA 25-LECIA STOWARZYSZENIA ACADEMIA EUROPAEA

W dniach 16-19 września 2013 roku we Wrocławiu odbyła się jubileuszowa, doroczna konferencja naukowa AE, zatytułowana „European Science and Scholarship Looking Ahead – Challenges of the Next 25 Years” („Przyszłość europejskiej nauki i szkolnictwa - wyzwania kolejnych 25 lat”).
Program konferencji umożliwił stworzenie platformy wymiany opinii między najwybitniejszymi naukowcami europejskimi ze wszystkich dyscyplin naukowych, zarówno w kwestii obecnego stanu nauki i szkolnictwa, jak i w celu sprecyzowania kluczowych tematów i wyznaczenia przyszłych wyzwań nauce europejskiej.

Debatowano również nad możliwościami utworzenia zrównoważonych programów badawczych w Europie. Zarówno sama konferencja, jak i zaangażowanie w nią europejskiej i polskiej elity naukowej dało unikalną możliwość promocji nauki wśród polskiego i zagranicznego środowiska naukowego. Była to także wyjątkowa szansa przedstawienia wybitnych postaci polskiego świata naukowego na arenie międzynarodowej oraz pokazania, że istnieje silne powiązanie sukcesów i perspektyw naszego kraju z rozwojem nauki w Polsce, zwłaszcza wśród młodego pokolenia badaczy.

AE 25 WCK

Konferencja zgromadziła ponad 350 osób, z czego około 100 uczestników przybyło z Polski. Wśród prelegentów znalazły się takie osobistości, jak:

Norman Davies, jeden z najbardziej znanych współczesnych historyków – laureat tegorocznego medalu Erasmusa, najwyższego wyróżnienia naukowego stowarzyszenia Academia Europaea.

Podczas oficjalnego otwarcia wręczone zostały również dyplomy dla 10 wybitnych młodych uczonych z Polski, którzy również mieli możliwość przedstawienia się i podzielenia się z szacownym gremium swymi osiągnięciami podczas uroczystej kolacji Gala Dinner.

Podczas trwania konferencji AE miały miejsce także wydarzenia dodatkowe:


UDZIAŁ W SPOTKANIACH I KONFERENCJACH NA TERENIE POLSKI

Pracownicy biura na zaproszenie członków Academii oraz polskich instytucji naukowych brali udział w wielu inicjatywach o zasięgu krajowym oraz dzięki programom wewnętrznym Academii, takim jak np. Hubert Curien Fund, pomogli współorganizować przedsięwzięcia naukowe na terenie Polski:


SPOTKANIA WEWNĘTRZNE


Wrocławskie biuro aktywnie organizuje i bierze udział w wewnętrznych spotkaniach Academia Europaea, takich jak doroczne konferencje Academia Europaea, spotkania hubów AE oraz spotkania sekcji naukowych, w jakie zorganizowani są naukowcy i badacze przynależący do Academii. 


AFILIACJA AMUIA

AMUiADzięki staraniom Profesora Tadeusza Lutego w czerwcu 2016 r. przy wrocławskim hubie została afiliowana Akademia Młodych Uczonych i Artystów (http://akademia.wroc.pl/pl/). Wierzymy, że afiliacja i dalsza współpraca ze środowiskiem akademickim wpłynie pozytywnie na międzynarodową rozpoznawalność AMUiA, a w tym na rozpoznawalność środowisk wrocławskich wśród prominentnych uczonych będących członkami Academia Europaea. Żywimy nadzieję, iż przyszłość przyniesie wiele możliwości podejmowania wspólnych przedsięwzięć o międzynarodowym charakterze.



DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE

Wrocławskie biuro realizuje szereg administracyjnych zadań zlecanych przez biuro centralne w Londynie, polegających na administrowaniu stronami internetowymi organizacji, koordynacją procesu nominacyjnego nowych członków, opieką nad dwiema klasami Academia Europaea, w które zorganizowane są sekcje naukowe Academii, współpracy z Komitetem Noblowskim, wsparciu administracyjno-logistycznym inicjatyw podejmowanych przez AE oraz utrzymaniu spójnej identyfikacji wizualnej, brandingu stowarzyszenia oraz produkcji materiałów informacyjnych i promocyjnych.


INSTYTUCJE PARTNERSKIE
ASP  Akademia

Willy Brandt                 EIT


PWr
UP Wroclaw










UWrWCA





YAofE







Kontakt:

Academia Europaea Knowledge Hub-Wrocław
Rynek 13
50-101 Wrocław

dr Aleksandra Nowak, Hub Manager
tel. fax.  +48 71 770 20 26
mobile: +48 506 388 101

Katarzyna Majkowska, Project Coordinator
tel. fax.  +48 71 770 20 26
mobile:  +48 501 738 457

Oficjalna strona internetowa AEKHwww.acadeuro.wroclaw.pl
Oficjalna strona AE: www.ae-info.org