Wirtualny spacer po Wrocławskim Centrum Kongresowym

Spacer wirtualny powstał w ramach projektu „Virtual MICE tour na Dolnym Śląsku", który został sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

JAK PORUSZAĆ SIĘ PO SPACERZE:

1. Klikamy w miniatury lokalizatorów/znaczników, które są oznaczone bezpośrednio na spacerze.

2. Możemy poruszać się pomiędzy panoramami poprzez klikanie miniatur w dolnej części ekranu (niektóre z nich zawierają kilka panoram, z których możemy wybierać konkretny fragment).

3. Otwarcie mapy z prawej strony ekranu (mała ikonka mapy). Dzięki niej poprzez widok z góry jesteśmy w stanie poruszać się po spacerze, znając dokładny rozkład miejsc.

4. Panoramy możemy przybliżać i oddalać poprzez użycie myszy komputerowej.

HOW TO USE A VIRTUAL WALK:

1. Click on the thumbnails of locators / markers, which are marked directly on the walk.

2. We can navigate between panoramas by clicking the thumbnails at the bottom of the screen (some of them contain several panoramas from which we can select a specific fragment).

3. Open the map on the right side of the screen (small map icon). Thanks to this option, we are able to move around the virtual walk, knowing the exact location of particular places.

4. Panoramas can be zoomed in and out by using a computer mouse.