DiverCITY4

DiverCity4 to międzynarodowa inicjatywa, będąca efektem współpracy polsko-norweskiej, poświęcona tematyce miejskiej. Jej celem jest identyfikacja i implementacja najbardziej efektywnych rozwiązań skutkujących rozwojem miasta oraz wymiana doświadczeń między samorządami Polski, Norwegii i Islandii.

Działania:
• Warsztaty eksperckie w 4 grupach tematycznych (środowisko, polityka seniora, dostępność, mieszkalnictwo),
• Badania naukowe dotyczące walki z zanieczyszczaniem powietrza,
• Ukierunkowanie planowanych inwestycji na poprawę jakości powietrza,
• Publikacja z rekomendacjami i dobrymi praktykami.

Pierwszym elementem inicjatywy, w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań w miastach, było przeprowadzenie warsztatów w czterech obszarach tematycznych: środowisko, polityka seniora, dostępność i mieszkalnictwo. Odbyły się trzy serie warsztatów zaplanowane na dni 12-13 grudnia 2019 (warsztaty z tematyki dostępność i mieszkalnictwo) oraz 25-26 stycznia 2020 (warsztaty z tematyki środowiska i polityki seniora), 3-4 marca 2020 (warsztaty z wszystkich grup tematycznych). Dzień przed konferencją zaplanowane jest spotkanie podsumowujące prace wykonane podczas warsztatów.

Celem organizacji warsztatów jest przygotowanie czterech sesji panelowych będących główną częścią programu konferencji DiverCITY 4. Efekty zaprezentowane podczas sesji panelowych zostaną zebrane i wydane w formie publikacyjnej.

Konferencja podsumowująca inicjatywę obędzie się dnia 22 września 2020 roku. Podczas sesji panelowych zostaną zaprezentowane efekty pracy 4 grup warsztatowych oraz zebrane wnioski i proponowane działania dotyczące rozwiązania problemów zawartych w 4 grupach tematycznych.