Centrum Kultury AGORA

Centrum Kultury AGORA jest miejscem otwartym na dialog: zarówno z przestrzenią, jak i z człowiekiem. Otwartość, wielowymiarowość i nowoczesność to wyznaczniki centrum jako instytucji samorządowej. AGORA jest ośrodkiem kulturalnym dzielnicy Różanka, a jej celem  jest szeroko rozumiana promocja kultury, a także wielokierunkowa, otwarta działalność edukacyjna i artystyczna.

Oprócz stałych zajęć o charakterze warsztatowym w CK AGORA realizowane są projekty o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym: koncerty, spektakle, wystawy, festiwale, imprezy plenerowe, konferencje popularno-naukowe. Stwarzamy także możliwość integracji twórców i środowisk kulturalnych, zarówno profesjonalnych jak i amatorskich. Realizacja projektów oparta jest na współpracy z licznymi instytucjami kultury i oświaty, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem artystycznym, osobami i firmami, którym nie tylko zawodowo bliskie są sprawy związane z kulturą.

Nowoczesny i funkcjonalny budynek Centrum Kultury AGORA, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, to ponad 3 tys.m2 powierzchni, na której znajdują się m.in.: sala widowiskowa, teatralna, baletowa, komputerowa, klubowa i konferencyjna, oraz galeria i profesjonalne studio nagrań. Wszystkie te pomieszczenia są klimatyzowane i wyposażone w niezbędny sprzęt - oświetlenie, rzutniki multimedialne, nagłośnienie.

Adres:

ul. Serbska 5a
51-111 Wrocław
tel.: +48 71 326 15 31
miroslaw.karpiel@ckagora.pl
www.ckagora.pl

Sala teatralna
150
60
90
200
181m2
Sala konferencyjna
0
24
0
0
52m2
Sala widowiskowa
250
150
180
300
370m2
Inne

Mapa

0 km
0 km

Galeria