Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Zakład Narodowy im. Ossolińskich to centrum badawcze i archiwum historyczne, które odgrywa bardzo ważną rolę w Polsce. W imponujących zbiorach biblioteki odnajdziemy m.in. rękopis "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Ossolineum oferuje sale w dwóch budynkach. W gmachu głównym mieszczącym się przy ulicy Szewskiej dostępna jest Aula, Sale pod Kopułą, Refektarz oraz Hol. Natomiast w budynku przy ulicy Nankiera mieści się kolejna sala konferencyjna. Biblioteka udostępnia również dwa dziedzińce.

Adres:

ul. Szewska 37
50-139 Wrocław
tel.: +48 71 344 44 71
znio@znio.pl
Aula
179
0
100
179
181m2
3 Sale Pod Kopułą
60
0
60
60
200m2
Refektarz
50
0
50
50
116m2
Sala Konferencyjna
80
0
40
50
114m2
Obiekt historyczny

Mapa

0 km
0 km

Galeria