Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Sala P1 o powierzchni 239 m2 znajdująca się w budynku zwanym „Pawilon” posiada dwa wejścia: główne przez Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej od bramy uczelni oraz boczne znajdujące się od ulicy Wielkiej. Wyposażona jest w 213 krzeseł ustawionych teatralnie z oknami wychodzącymi na Campus uczelni (strona południowo-zachodnia). Sala wyposażona jest w sprzęt audiowizualny w tablice białe, ekrany, rzutnik pisma, wizualizer, magnetowid, odtwarzacz DVD, zestaw komputerowy, nagłośnienie, mikrofony bezprzewodowe, system elektronicznej obsługi obrazu i dźwięku, wideoprojektor (współpracujący z komputerem, magnetowidem, odtwarzaczem DVD, kamerą cyfrową, wizualizerem), sieć komputerowa, żaluzje, wideoterminal ISDN i IP, elektroniczna przystawka MIMIO, rolety. W holu wejścia do sali P1 znajduje się szatnia oraz wejście po schodach do usytuowanego w budynku baru „Bazylia” świadcząca usługi gastronomiczne dla 80 osób.

Sala P2 o powierzchni 239 m2 zlokalizowana jest podobnie jak P1 w budynku „Pawilon” i posiada te same parametry dotyczące powierzchni, liczby krzeseł oraz wyposażenia w sprzęt audiowizualny. Zaletą sal P1 i P2 jest możliwość ich połączenia. Sale połączone mają 426 miejsc siedzących o łącznej powierzchni 478 m2.

Sala P3 zlokalizowana w budynku „Pawilon” przeznaczona jest dla 240 osób z teatralnym ustawieniem krzeseł. Sala ta wyposażona jest w te same parametry audiowizualne i multimedialne co sale P1 i P2. Ponadto wyposażone są w bezprzewodowy Internet Wi-Fi, a ich zaletą jest połączenie ich poprzez korytarz z Dolnośląskim Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej.

Zapraszamy na wirtualny spacer po obiekcie: 

http://www.ue.wroc.pl/uczelnia/3794/mapa_uczelni.html


Adres:

ul. Komandorska 180/120
53-345 Wrocław
tel. +48 71 368 01 00
fax +48 71 367 27 78
kontakt@ue.wroc.pl
www.ue.wroc.pl 

Sala W3
0
30
0
0
72m2
Sala W4
150
0
0
0
190m2
Sala Styś
260
0
0
0
187m2
Sala E1
161
0
0
0
213m2
Sala E2
175
0
0
0
208m2
Sala P1
213
0
0
0
239m2
Sala P1 + P2
426
0
0
0
478m2
Sala P2
213
0
0
0
239m2
Sala P3
240
0
0
0
225m2
Obiekt akademicki

Mapa

0 km
0 km