NABÓR NA STANOWISKO LIDERA DO PROJEKTU

CONVENTION BUREAU WROCŁAW
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO LIDERA
DO PROJEKTU
DiverCity 4 - polsko - norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta.

Informacja o projekcie DiverCity 4
- polsko - norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta.

Projekt DiverCITY realizowany jest w ramach tzw. współpracy bilateralnej, która jest elementem MF EOG/NFM. Współpraca polega na realizacji przedsięwzięć, w których uczestniczą instytucje, eksperci, studenci etc. z Polski oraz tzw. Państwa-Darczyńców, czyli donorów NMF i MF EOG.

W przypadku DiverCITY partnerami projektu są: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR), Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), Miasto Wrocław.
Dodatkowo w przygotowaniach projektu uczestniczą przedstawiciele Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie. W działaniach projektowych biorą udział również przedstawiciele samorządów norweskich wskazanych przez KS oraz przedstawiciele Reykjaviku jako miasta partnerskiego Wrocławia.

Projekt jest wspierany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Inicjatywa "DiverCITY 4 - polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach" korzysta z dofinansowania otrzymanego w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem Inicjatywy jest zidentyfikowanie najefektywniejszych rozwiązań i stworzenie sieci współpracy oraz wymiana doświadczeń między samorządami polskimi i Państw-Darczyńców, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki partycypacji społecznej w odnowie miast i poprawy środowiska miejskiego.


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

Zadaniem Liderów Miejskich będzie koordynacja prac ekspertów w obszarach merytorycznych oraz ukierunkowanie prac tak, aby efekty warsztatów odpowiadały uwarunkowaniom lokalnym

1. Koordynacja pracy ekspertów z Polski, Norwegii i Islandii w czterech obszarach merytorycznych projektu: środowisko, polityka senioralna, dostępność oraz mieszkalnictwo.

2. Nadzór nad przebiegiem warsztatów, których celem będzie przygotowanie materiału merytorycznego konferencji podsumowującej warsztaty wybranego obszaru tematycznego projektu:

1. środowisko,
2. polityka senioralna,
3. dostępność,
4. mieszkalnictwo.

3. Ukierunkowanie prac tak, aby efekty warsztatów odpowiadały uwarunkowaniom lokalnym.

4. Koordynacja upowszechniania rezultatów wypracowanych podczas warsztatów przez ekspertów.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko pracy: praca zdalna przy projekcie, obecność podczas warsztatów

Przewidywany termin zatrudnienia: od 21.11.2019 r., umowa cywilno-prawna

Wymagania niezbędne:

1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
2. wykształcenie: co najmniej średnie,
3. znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym pozwalającym na swobodne opracowanie materiałów merytorycznych,
4. merytoryczna wiedza w zakresie wybranego obszaru tematycznego: środowisko, polityka senioralna, dostępność, mieszkalnictwo,
5. obsługa pakietu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV;
2) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych;


Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie elektronicznej na adres kuczynska@convention.wroclaw.pl do dnia 20 listopada 2019 r., godz. 12.00
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Convention Bureau –Wrocław.

Prosimy o zawarcie następującej klauzuli w CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Dodano: 2019-11-15

Powrót