Aktywność Ambasadorów Kongresów w 2019 roku

Program Ambasadorów Kongresów Wrocławia jest prowadzony od lat przez Convention Bureau – Wrocław w celu skutecznego pozyskiwania dla Wrocławia kongresów i konferencji, dzięki czemu są realizowane liczne wydarzenia lokalne oraz międzynarodowe. Kluczową rolę odgrywa zaprezentowanie potencjału Wrocławia na arenie europejskiej oraz światowej. Członkowie Programu Ambasadorów Kongresów są aktywnie zaangażowani w nadchodzące wydarzenia 2019 roku. Kilka z nich prezentujemy poniżej.

W najbliższym czasie odbędzie się konferencja Standardy a praktyka w kardiologii 2019, która będzie zrealizowana już w sobotę, 11 maja. Ambasador Kongresów Wrocławia prof. Waldemar Banasiak objął patronatem naukowym konferencję oraz jest jednym z jej przewodniczących. Na spotkaniu będą omawiane praktyczne aspekty zastosowania wytycznych w praktyce klinicznej. Udział lekarzy jest bezpłatny, a miejscem konferencji jest Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej.

Innym znaczącym wydarzeniem jest druga edycja Zoo Design Conference. Specjaliści z całego świata, zajmujący się projektowaniem ogrodów zoologicznych, zgromadzą się, aby omówić ważne kwestie dotyczące tej branży. Merytoryczną opiekę nad konferencją sprawuje ZOO Wrocław, na czele z Prezesem Zarządu oraz Ambasadorem Kongresów Polskich, Radosławem Ratajszczakiem. Zoo Design Conference odbędzie się w dniach 22-24 maja na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Additive Manufacturing Meeting (AMM) to międzynarodowa konferencja, która będzie zrealizowana w dniach 26-27 czerwca. Organizatorem wydarzenia jest jednostka badawcza CAMT-FPC (Centre for Advanced Manufacturing Technologies – Fraunhofer Project Center CAMT-FPC) na czele z prof. Edwardem Chlebusem, który także jest Ambasadorem Kongresów Wrocławia. Głównym tematem konferencji jest technologia AM (Druk 3D) oraz jej zastosowanie w przemyśle, medycynie i badaniach. Miejscem wydarzenia jest Politechnika Wrocławska – współorganizator konferencji.

Na początku września odbędzie się międzynarodowa konferencja – European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference 2019, przy organizacji której ściśle współpracuje z komitetem ECPR kolejny Ambasador Kongresów Wrocławia – dr Piotr Sula. Wydarzenie ma ogromne znaczenie dla naszego miasta, ponieważ konferencja ECPR jest największym w Europie spotkaniem politologów. Oczekuje się, że Wrocław przyjmie około 1800 naukowców z całego świata. Program akademicki konferencji obejmuje szeroki zakres nauk politycznych, które prezentowane będą na blisko 500 panelach w 70 sekcjach. Treści akademickie uzupełni atrakcyjny program ogólny, w tym okrągłe stoły poświęcone tematom aktualnym lub kontrowersyjnym oraz wykład plenarny wygłoszony przez wybitnego specjalistę z dziedziny nauk politycznych. Konferencja będzie odbywać się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniach 4 – 7 września. Oficjalne otwarcie natomiast będzie miało miejsce w Narodowym Forum Muzyki.

Ambasadorzy aktywnie poszukują możliwości prezentowania Wrocławia na mapie krajowych oraz światowych spotkań branży MICE. Bardzo się cieszymy z ich aktywności a Wrocław ma szansę być miejscem organizacji wydarzeń o dużym znaczeniu międzynarodowym.

Dodano: 2019-05-09

Powrót