Międzynarodowa konferencja ISBA

Międzynarodowa konferencja ISBA

Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia ds. Krótkiej Przerwy (ISBA) to wyjątkowe forum spotkań, skupiające organizacje oferujące usługi krótkiej przerwy, a także osoby korzystające lub zainteresowane tymi usługami. Wydarzenie to ma na celu omówienie kwestii istotnych z perspektywy ustawodawców, decydentów politycznych oraz badaczy specjalizujących się w tej dziedzinie.

Głównym celem tej konferencji jest rozwinięcie lepszego zrozumienia istoty i kontekstu usług krótkiej przerwy (opieki wytchnieniowej). Organizatorzy starają się szerzyć wiedzę na temat różnych form wsparcia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób, rodzin, opiekunów oraz ich bliskich. Konferencja stwarza wyjątkową okazję do zapoznania się z najnowszymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie świadczenia usług, dostosowanymi do unikalnych wymagań zgłaszanych przez klientów.

To wydarzenie jest znakomitą okazją do zdobycia nowej wiedzy i nawiązania cennych kontaktów w obszarze opieki wytchnieniowej. Konferencja ISBA ma na celu wspieranie rozwoju tej istotnej dziedziny i dążenie do dostarczania coraz lepszych rozwiązań dla wszystkich zainteresowanych stron. Niezależnie od roli, jaką pełnią uczestnicy, ta konferencja stanowi cenne źródło informacji i inspiracji dla wszystkich zaangażowanych w obszarze usług krótkiej przerwy.

Data

12 - 14 wrz 2023
Zakończone!

Godzina

Cały dzień

Location

Concordia Design Wrocław
QR Code

Comments are closed.

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Policy privacy.
Read more
Skip to content