Deklaracja dostępności

Convention Bureau - Wrocław zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 roku (Dz. U. poz. 848 z późn. zm.). Oświadczenie o dostępności dotyczy strony internetowej Convention Bureau - Wrocław.

Zgodność z prawem

Strona jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Sporządzenie oświadczenia o dostępności

Oświadczenie zostało sporządzone w dniu: 12.09.2022

Ostatni przegląd i aktualizacja deklaracji nastąpiła w dniu: 12.09.2022

Deklaracja została sporządzona w oparciu o samoocenę podmiotu publicznego.

Skróty klawiaturowe i dostępność

Domyślne skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Cały czas dbamy o to, aby nasza strona spełniała najwyższe standardy dostępności - jeśli masz jakieś uwagi, daj nam znać.

Osoba odpowiedzialna za kontakt i przeglądanie uwag:

Wiktoria Król-Cieciorowska

info@convention.wroclaw.pl

71 347 51 87

Każdy ma prawo do:

  • Składania reklamacji dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jednego z jej elementów,
  • składania zapytań o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub jednego z jej elementów,
  • składania zapytań o udostępnienie niedostępnej informacji w innej formie.

Zapytanie musi posiadać:

  • dane kontaktowe osoby składającej zapytanie,
  • określenie strony internetowej lub jej elementu, którego dotyczy zapytanie
  • określenie formy, w jakiej informacja ma być udostępniona, jeżeli zapytanie dotyczy udostępnienia niedostępnej informacji w innej formie.

Zapytania powinny być realizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie nie można zapewnić żądanej dostępności, należy ją zapewnić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia zapytania.

Skargi i odwołania

W przypadku nie dotrzymania tych terminów, fakt ten może stać się przedmiotem skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Convention Bureau - Wrocław znajduje się we Wrocławiu, przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu, jest częściowo przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Siedziba

Siedziba znajduje się w budynku IASE.

Budynek jest częściowo dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich, a także dla rodziców z wózkami.

Większość sal, drzwi i korytarzy dostępnych dla zwiedzających jest przestronna, a ich wymiary spełniają wymagania osób poruszających się na wózkach.

Informacje o układzie pomieszczeń wewnątrz budynku znajdują się w wirtualnym spacerze po budynku opublikowanym na stronie internetowej IASE: https://www.iase.wroc.pl/

Większość wejść do budynku znajduje się na parterze i nie ma schodów. Wejście główne ma jeden stopień, ale istnieje dedykowana platforma, która jest dostępna na żądanie i daje możliwość korzystania również z wejścia głównego. Nie ma znaków o wysokim kontraście dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Bezpieczeństwo IASE:

Kabina pracowników ochrony znajduje się obok głównego wejścia.

Winda w IASE

Obok wejścia głównego znajduje się winda dla osób na wózkach inwalidzkich i rodziców z wózkami. Przycisk alarmowy oznaczony jest wytłoczonym symbolem dzwonka.

Pomieszczenia sanitarne w IASE:

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się w holu głównym budynku, na parterze. Znajdują się w nich elementy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, takie jak: uchwyty, dostosowana wysokość umywalek itp. Łazienki są oznakowane w standardowy sposób. Posiadają wystarczającą ilość wolnej przestrzeni na podłodze, a także miejsce na przeniesienie się w bok.

Miejsca parkingowe

Na parkingu IASE znajdują się 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się one przy pasach komunikacyjnych.

Dla gości Convention Bureau - Wrocław parking jest bezpłatny. Wjazd od strony ulicy Wróblewskiego.

Informacja o prawie do wejścia z psami asystującymi.

Do budynków i wszystkich ich pomieszczeń mogą wejść osoby, którym towarzyszy pies asystujący lub pies przewodnik. Dostępność ta nie zwalnia opiekuna psa od odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez psa. Psy asystujące nie muszą nosić kagańca.

Pomoc w pokonywaniu większych barier w danym budynku

Jeśli chcesz dostać się do miejsc z barierami, które wymagają pomocy, zadzwoń pod numer telefonu podany w zakładce kontakt.