Contact

Our Team:

Agnieszka Szymerowska
President of the Board
+48 71 347 51 88

Wiktoria Król-Cieciorowska
MICE Senior Specialist
+48 71 347 51 87
+48 518 028 099


Dagmara Łukaszewsa
Promotion and database Specialist
+48 71 347 51 87
+48 571 805 120

lukaszewska[at]convention.wroclaw.pl


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Fundacji Convention Bureau - Wrocław

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Convention Bureau -Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1 (budynek IASE p.219), 51-618 Wrocław, adres e-mail: info@convention.wroclaw.pl, tel. 071 347 51 87, http://pl.convention.wroclaw.pl/.

Przetwarzanie danych osobowych w Fundacji Convention Bureau - Wrocław odbywa się w następujących celach:

  1. rekrutacji pracowników i wolontariuszy – podstawa prawna wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO), Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w zakresie danych nie wymienionych w przepisach prawa (art. 6 ust 1 lit. a RODO) oraz prawnie usprawiedliwionych interesów administratora w zakresie dodatkowych informacji pozyskanych na potrzeby i w trakcie procesu rekrutacji, pozwalających zweryfikować umiejętności i predyspozycje kandydata (art. 6 ust 1 lit. f RODO);
  2. realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy o pracę oraz porozumienia o wolontariacie - podstawa prawna wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO) oraz przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  3. prowadzenie projektów zlecanych przez instytucje publiczne lub wykonywanych w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Convention Bureau - Wrocław –podstawa prawna to wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust 1 lit. e RODO), Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust 1 lit. a RODO) oraz prawnie usprawiedliwiony interes administratora, to jest w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu, gdy przetwarzanie niezbędne będzie do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, w tym także do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, także roszczeń związanych z realizacją umów.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Convention Bureau - Wrocław są:

- nasi kontrahenci, czyli podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu: podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, obsługę prawną, informatyczną, hostingową,  podmioty przygotowujące w naszym imieniu spersonalizowane produkty na potrzeby organizacji eventów.

- inny administrator danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiot świadczący usługi medycyny pracy.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (uzyskanie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W każdej chwili możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.